Rainbow page separator

Firmy od ‘fotky’

Velká Losenice

V Losenici shánějí „osmičkové“ dokumenty na pouťovou výstavu

Neděle, 8. dubna 2018

Velká Losenice / Jakékoliv fo;;tografie, pohlednice, novinové články a další písemné dokumenty týkající se období první svě;;tové války a následného vzniku samostatné československé republiky v roce 1918, případně dalších významných „osmičkových“ le;;topočtů, což znamená...