statistické šetření
Rainbow page separator

Tazatelé statistického úřadu navštěvují domácnosti

Pondělí, 14. Duben 2014

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do 11. května se mohou lidé ve žďárských domácnostech setkat se speciálně vyškolenými tazateli Českého statistického úřadu, kteří provádějí výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Český statistický úřad šetření tohoto typu organizuje v pravidelných intervalech.
Smyslem zjišťování údajů v domácnostech je získávání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci a dále rovněž dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Pracovníci zapojení do vlastního šetření se budou v domácnostech, které navštíví, prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením. Ve všech fázích zpracování údajů je zaručena anonymita veškerých zjištěných informací a získaná data jsou důsledně chráněna.

Foto: Letecké fotografie z RC mikrokopteru