Rainbow page separator

Technické služby změní svoje sídlo do konce měsíce

Neděle, 4. Září 2016

Sběr odpadu

Svratka / Nejpozději na konci září proběhne stěhování svrateckých technických služeb (TESS) do nových prostor zrekonstruovaného bývalého areálu ČSAD. Přemístěn tam bude také sběrný dvůr. Ten se nyní nachází nedaleko přírodní zahrady. „Velkoobjemové kontejnery o objemu 1100 litrů, které využíváme ve stávajících prostorách sběrného dvoru k uskladňování papíru, komunálního odpadu, plastů i skla, tam zůstanou i nadále. Toto sběrné místo bude postupně upraveno, aby zapadalo do budované přírodní zahrady a stalo se tak její součástí. Nový sběrný dvůr bude též mimo jiné vybaven těmito kontejnery na tříděný a komunální odpad,“ informoval starosta Svratky František Mládek.
Areál bývalého ČSAD včetně pozemků patřících k nemovitosti před časem město zakoupilo právě s ohledem na rozvoj a zkvalitnění technických služeb. Původní prostory a zázemí byly dlouhodobě nevyhovující a také zchátralé a investice do jejich rekonstrukce by se nevyplatila.