Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, sociální služby
Rainbow page separator

Terénní sociální práce se ve Žďáře osvědčuje

Úterý, 23. srpna 2011

Žďár nad Sázavou/ I v červenci a srpnu pokračuje ve své činnosti Igor Krhovský, terénní sociální pracovník, který od června působí ve Žďáře nad Sázavou. Koordinátor se zaměřuje na oblast sídliště Stalingrad, především pak na okolí svobodáren. „V měsíci červenci a srpnu pokračoval terénní pracovník ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb – především se sociálním odborem městského úřadu a se správou bytového fondu,“ informovala Eva Štěpničková,ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. Konkrétní spolupráce funguje podle ní také s nízkoprahovým zařízením pro děti – Ponorka, dále s městskou i republikovou policií a Probační a mediační službou. „Od září bude rovněž pokračováno v již započaté spolupráci se třetí základní školou,“ uvedl Igor Krhovský. Ten již zaznamenal zájem o pomoc, kterou může jako terénní sociální pracovník lidem nabídnout. V několika případech byl totiž už osloven se žádostí o poskytnutí konkrétní sociální služby.
Klienta například doprovázel na jednání, pomáhal při vyplňování nejrůznějších úředních listin nebo v otázkách zadluženosti a bytové problematiky. „Jeden požadavek se týkal i pomoci při řešení následků trestné činnosti, takže jsem uživateli zprostředkoval kontakt na Probační a mediační službu s doporučením mediace,“ vysvětlil Igor Krhovský. V současné době terénní sociální pracovník uskutečňuje namátkový monitoring v sídlišti Stalingrad, a to hlavně ve večerních hodinách a o víkendech. „Přestože se mu již podařilo realizovat několik dílčích cílů, za dva a půl měsíce nelze vše komplexně zhodnotit. Cílem je stále získávat důvěru obyvatel, aby pochopili, že tento pracovník tam není pro kontrolu, ale pro pomoc v nepříznivé sociální situaci,“ dodala Eva Štěpničková.