Rainbow page separator

Termín vybudování altánu a parkoviště se posunul

Sobota, 4. Leden 2014

Žďár nad Sázavou / Prodloužení termínu závazku vybudování veřejného neoploceného parkoviště a zahradního altánu podle schváleného pronájmu pozemku ve vlastnictví Žďáru nad Sázavou organizaci Kolpingovo dílo ČR schválili žďárští radní. Jedná se o lokalitu ve žďárské Žižkově ulici u budovy, která je využívána jako sídlo zařízení Spektrum – centrum primární prevence. To je za provozu rekonstruováno.
Změna se týká smlouvy, ve které se nájemce mimo jiné zavázal, že vybuduje na pronajatém pozemku veřejné neoplocené parkoviště a oplocený zahradní altán, chodníky a zeleň podle koordinační situace a projektové dokumentace, která bude pronajímatelem schválena, a to nejpozději do 31. prosince 2013. Původně stanovený termín žďárští radní na základě žádosti Kolpingova díla ČR z důvodu posunutí termínu rekonstrukce objektu Spektrum – centra primární prevence nyní o rok prodloužili.