Rainbow page separator

Tlačítko Tísňové péče může zachránit zdraví i život uživatele

Neděle, 27. listopadu 2016

Novoměstské sociální služby

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Novou terénní službu nabízí zájemcům Novoměstské sociální služby. Tísňová péče poskytuje nepřetrži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou komunikaci s lidmi vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu, nejčastěji se jedná o nemocné seniory. Uživatel služby u sebe nosí tísňové tlačítko, buď na krku, anebo jako náramek. V případě krizové situace, například při nevolnosti nebo úrazu, osoba stiskne tlačítko a během půl minuty dojde ke spojení s dispečinkem přes „hlasitý telefon“. Zařízení snímá hlas uživatele, i když je například v jiné místnosti. Na dispečinku nepřetržitě slouží operá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torky, které okamžitě zajistí pomoc.
Součástí systému je rovněž čidlo, které snímá pohyb uživatele v bytě. Pokud nezachytí delší dobu žádný pohyb, au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomaticky vyšle informaci dispečinku. Systém tak funguje i v situaci, kdy uživatel u sebe nemá při pádu tísňové tlačítko, případně ho už nestihne zmáčknout. Cenu zařízení hradí ŽIVOT 99 – Jihlava, uživatele služba vyjde na 350 korun měsíčně.