Rainbow page separator

Trávníky sekané ne úplně nakrátko mají zajistit více vlhkosti

Sobota, 26. srpna 2023

Žďár nad Sázavou / Pestrá paleta druhů lučních květů zdobících některé travní porosty ve Žďáře, konkrétně ty, kde před několika lety došlo ke změně v péči o trávníky, by se mohla rozšířit. A to omezením četnosti sečení dalších porostů tak, aby semena rostlin stihla dozrát a vysemenit se. Vyšší tráva navíc lépe zadržuje vlhkost a je úkrytem pro různé druhy hmyzu a živočichů. 

Žďárská radnice hodlá v odstupňované péči o trávníky ve veřejném prostoru v různých částech města pokračovat a prosí obyvatele, aby i na soukromých či od města pronajatých pozemcích nesekali travní plochy úplně nakrátko, případně je sekali méně často.

Veřejné zelené plochy ve Žďáře byly již dříve rozděleny na dvě desítky lokalit a trávníky v nich do čtyř typů v souvislosti s počtem provedených sečí. Rozdílně se kosí například květné loučky, pobytové trávníky ve veřejných prostorech, trávníky v obydlených lokalitách či travnaté pásy podél místních komunikací.