Rainbow page separator

Trávníky v dvaceti lokalitách města se sekají podle typů

Pondělí, 21. června 2021

Žďár nad Sázavou / Na celkem dvacet lokalit jsou v souvislosti se sečením trávy rozděleny veřejné zelené plochy v katastru Žďáru. V každé z lokalit se trávníky dělí do čtyř typů, od čehož se odvíjí četnost jejich sečení. Prvním typem jsou již několik let takzvané luční loučky neboli květnaté trávníky, které se kosí méně intenzivně, aby semena různých druhů rostlin měla možnost dozrát a vysemenit se. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to loučky jsou označeny tabulkami. V jiném režimu, tedy četněji, se seká poby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tový intenzivní trávník ve veřejných pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torech, do třetí kategorie spadá poby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tový extenzivní trávník, jenž se nachází v obydlených lokalitách. Do čtvrté kategorie patří veškeré doprovodné travnaté plochy, například zelené pásy podél komunikací. „Pro každý typ trávníků je určený počet sečí v daném roce a jejich orientační termíny, i když ty vycházejí především z aktuálních klimatických podmínek. Cílem je zajistit urči[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou biodiverzitní pestrost ve městě, zadržet vodu i zkultivovat veřejný pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor směrem k myšlence krajiny ve městě a kvality životního prostředí,“ připomněl žďárský starosta Martin Mrkos.