Rainbow page separator

Trávníky v dvaceti lokalitách města se sekají podle typů

Pondělí, 21. Červen 2021

Žďár nad Sázavou / Na celkem dvacet lokalit jsou v souvislosti se sečením trávy rozděleny veřejné zelené plochy v katastru Žďáru. V každé z lokalit se trávníky dělí do čtyř typů, od čehož se odvíjí četnost jejich sečení. Prvním typem jsou již několik let takzvané luční loučky neboli květnaté trávníky, které se kosí méně intenzivně, aby semena různých druhů rostlin měla možnost dozrát a vysemenit se. Tyto loučky jsou označeny tabulkami. V jiném režimu, tedy četněji, se seká pobytový intenzivní trávník ve veřejných prostorech, do třetí kategorie spadá pobytový extenzivní trávník, jenž se nachází v obydlených lokalitách. Do čtvrté kategorie patří veškeré doprovodné travnaté plochy, například zelené pásy podél komunikací. „Pro každý typ trávníků je určený počet sečí v daném roce a jejich orientační termíny, i když ty vycházejí především z aktuálních klimatických podmínek. Cílem je zajistit určitou biodiverzitní pestrost ve městě, zadržet vodu i zkultivovat veřejný prostor směrem k myšlence krajiny ve městě a kvality životního prostředí,“ připomněl žďárský starosta Martin Mrkos.