Tříkrálová sbírka 2015
Rainbow page separator

Tři krále v ulicích již nepotkáte

Čtvrtek, 15. Leden 2015

Koleda letošní již patnácté Tříkrálové sbírky dozněla. Přes 1 700 koledníků se vrátilo zpět do svých domovů a celkem 458 kasiček putovalo na městské či obecní úřady, aby bylo následně za dohledu úředníků postupně rozpečeťováno, sčítáno a předáno na účet Charity Česká republika, odkud budou následně rozděleny dle variabilního symbolu Charitám.

„Finanční prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity jednak na podporu terénních služeb. Plánujeme nákup dalšího služebního vozu, aby se naši pracovníci mohli dostat za svými pacienty a uživateli do jejich domovů, kde služby poskytujeme. Potřebovali bychom také devítimístný, pro vozíčkáře upravený vůz pro svoz uživatelů do našeho nového stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem. Právě na nákup aut a obnovu vozového parku existuje jen velmi málo dostupných zdrojů, proto se výtěžek Tříkrálové sbírky používá právě zde. A jsme za to velmi rádi. Tříkrálové peníze slouží také jako finanční zdroj při případném výpadku dotací na sociální služby, jako taková rezerva pro zajištění provozu služeb. Samozřejmě část peněz vyhradíme na humanitární pomoc u nás i v zahraničí,“ vysvětluje Ing. Jana Zelená, , ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Stav letošní Tříkrálové sbírky je možné sledovat na www.zdar.charita.cz


„Děkuji všem tříkrálovým koledníkům, kteří za každého počasí vyšli do ulic a navštívili naše domovy, aby nám popřáli do nového roku hodně štěstí a zdraví, přinesli všem onu radostnou zvěst a přitom vykoledovali dary, které pomohou potřebným nejen v našem regionu. Veliké díky patří i všem štědrým dárcům a také těm, kteří se podílí na organizování této akce,“ vzkazuje závěrem Ing. Jana Zelená.

Lenka Šustrová