Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Tři králové, výtěžek
Rainbow page separator

Tři králové přinesli již po jedenácté neuvěřitelný dar

Středa, 26. Leden 2011

Žďár nad Sázavou /Tříkrálová sbírka roku 2011 byla úspěšně ukončena. Na počátku sbírky bylo mezi koledníky vydáno 369 kasiček, které byly postupně rozpečetěny a za účasti zástupců příslušných městských a obecních úřadů a Oblastní charity Žďár byl jejich obsah postupně spočítán a  předán na účet Tříkrálové sbírky.

Celkový výtěžek koledníků Tříkrálové sbírky roku 2011 na území, kde poskytuje služby Oblastní charita Žďár nad Sázavou,  je o  135 028 Kč vyšší než v minulém roce. Přes počáteční skeptické prognózy o výsledku letošní sbírky vykoledovali králové neuvěřitelných  2 167 854korun.

Tříkrálovou sbírku má v místním regionu již šestým rokem na starosti koordinátorka Mgr. Michaela Mahlová. „Každý rok mě sbírka obohatí něčím novým. Možná až v letošním roce jsem si plně uvědomila jak důležitá je pro sbírku odpovědnost, nadšení a radost našich králů, asistentů, schol, úředníků a zaměstnanců. Bez jejich pomoci by Tříkrálová sbírka zanikla. Děkuji všem, kteří do sbírky přináší pozitivní náboj,“ sděluje nadšeně Michaela Mahlová.

Rekord v letošním roce nese kasička pana Pavla z Velkého Meziříčí, která ukrývala
23 456 Kč.

Vedení Oblastní charity Žďár nad Sázavou děkuje všem dárcům za jejich velikou štědrost a všem koledníkům za skvělou spolupráci. „Velmi si vážím toho, že i v době ekonomické krize a snížení rodinných příjmů, jsou mezi námi lidé, kteří si uvědomují důležitost Tříkrálové sbírky. Velikou radost mám i z rostoucího počtu koledníků a z jeiich nadšení pro věc. To vše se totiž projevilo v letošním nárůstu výtěžku. Velmi všem děkuji za důvěru,“ dodává Ing. Jana Zelená.

Sbírka je osvědčena Magistrátem Hl. m. Prahy pro konání na celém území ČR v souladu se Zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Porovnání výtěžku Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou

2002 –   681 089,20 Kč
2003 – 1 045 512,00 Kč
2004 – 1 220 247,70 Kč
2005 – 1 500 002,00 Kč
2006 – 1 578 645,00 Kč
2007 – 1 737 188,00 Kč
2008 –     1 728 185,00 Kč
2009 –     1 939 564,00 Kč
2010 –     2 032 826,00 Kč
2011 –     2 167 854,00 Kč