Rainbow page separator

Tři králové vykoledovali tři miliony pro pomoc v nouzi

Úterý, 24. Leden 2017

Tři králové vykoledovali tři miliony pro pomoc v nouzi

Dárci letošní Tříkrálové sbírky opět ukázali, že jim osudy druhých v nouzi nejsou lhostejné. Součet obsahu všech 493 kasiček, které společně se zhruba 2 000 dobrovolníky s korunkami putovaly okresem Žďár nad Sázavou, činí úctyhodných 3 058 807,00 Kč. Oproti loňskému roku je to o 229 284 Kč více.

 Tři králové vykoledovali tři miliony pro pomoc v nouzi„Máme obrovskou radost, že se sbírka rozšiřuje do všech koutů okresu a také, že je opravdu brána vážně. Všem dárcům patří naše veliké poděkování. Nárůst sbírky je pro nás stále větším závazkem. A všem, kteří se na tak vysoké částce výtěžku podíleli svým zpěvem, organizací a podporou, rovněž děkuji,“ vzkazuje veřejnosti Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Tříkrálová sbírka je jednou z největších a nejznámějších kampaní v České republice. Povědomí o ní stále roste. Letošní rok se uskutečnila již po sedmnácté, a to pod záštitou Charity Česká republika.

„Nejvíc mě nadchla radost malých koledníčků. Chodila jsem s malými prvňáčky. Moc je to bavilo, zpívali vytrvale a s nadšením. Brali jsme to jako tříkrálový pozdrav, zazpívali jsme a šli dál. Pokud někdo chtěl přispět, byli jsme rádi,“ říká Eva ze Žďáru, která skupinku tří králů vedla letos poprvé.

 Tři králové vykoledovali tři miliony pro pomoc v nouziLetošní výtěžek bude použit na pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, dále na rekondiční pobytovou akci lidem s duševním onemocněním. Za pomoci tříkrálových financí bude vytvořena záchranná síť, díky které bude možné pomoci lidem v největší nouzi v okrese Žďár nad Sázavou. Část výtěžku bude zaslána na mezinárodní pomoc.

A nejde jen o výtěžek. „Tradice v podobě tříkrálové koledy a šíření radostné zprávy o Kristově narození je v našem regionu stále oblíbenější. V některých oblastech již lidé tři krále vyhlížejí, těší se. Mnohdy jsou koledníci jedinou návštěvou, která navštíví nemocné a osamělé. Ti si pak společně zanotují a potěší se z tónů známé písně,“ sděluje Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky, která má veškerou tříkrálovou kampaň v okrese na starosti. Většina domácností si také od koledníků vyžádá označení jejich domu písmeny K + M + B +.

A co udělalo koordinátorce Veronice při organizaci letošní sbírky největší radost? „Největší radost mi dělá samotné koledování. V letošním roce mě moc mile potěšil jeden pán, který si pro nás koledníky připravil i básničku a odměnil našeho Baltazara čokoládou.“

Lenka Šustrová