Rainbow page separator

Tři kříže nad Novým Městem na Moravě

Úterý, 31. července 2012

I méně zdatní turisté, děti nebo maminky s kočárky zvládnou vycházku k zajímavému místu nedaleko Nového Města na Moravě. Turistický cíl zvaný rybnik-trnkaTři kříže je vzdálen přibližně jeden kilometr na východ od města  cesta k němu vede převážně po pohodlné asfal[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové silnici. Au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobil je možné odstavit například v novoměstské ulici Brněnská na parkovišti u obchodního domu. Poté se stačí vydat dále Brněnskou ulicí ve směru z města. U evangelického hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova je pak třeba odbočit vpravo a odtud po zmiňované asfal[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové silničce s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupat do kopce.

Cesta, byť do kopce, je však příjemná, vede hezkou alejí a nabízí zajímavé výhledy do okolní krajiny. Po zhruba půl kilometru chůze na poutníky čeká odpočívadlo – zastřešený s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolek s lavičkami. Na ploše u [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to posezení lze rovněž zaparkovat au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobil. Odtud již k cíli pokračuje jen lesní cesta, i ta je ale dobře schůdná.

[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.jpg“>vyhled-na-nove-mes<span style=[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to“ src=“https://www.zdarskypruvodce.cz/zpo/uploads/uploads/vyhled-na-nove-mes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to-225×300.jpg“ width=“225″ height=“300″ />Pěšina turistu brzy navede až k samotným Třem křížům na vrcholu, který bývá nazýván Kaplisko nebo Kalvárie. Kříže tu byly vztyčeny v roce 1832 jako poděkování občanů města za [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že byli ušetřeni moru a cholery.

Mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se navíc podle senzibilů vyznačuje velkým energetickým potenciálem. Z výšky 675 metrů nad mořem je také pěkný výhled na Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě a na nedaleký Harusův kopec. Ti lidé, kteří si chtějí trasu ještě prodloužit, se mohou vydat dál po silničce a po chvíli odbočit na zpevněnou polní cestu vinoucí se březovou alejí. Ta vede k trojici krásných rybníků Trnka, Křivka a Němec. Všechny vodní nádrže jsou domovem četných druhů vodního ptactva. Na hladině lze zahlédnout kromě divokých kachen například lysku nebo potápku roháče. (zp)