Rainbow page separator

Tři kříže vedle ovocných stromů nově doplnily javory a lípy

Neděle, 9. Prosinec 2018

Nové Město na Moravě / V listopadu byly vysazeny keře a původní dřeviny, jako jsou třeba lípy a javory, v novoměstské lokalitě Tři kříže. Dřeviny jsou na místě po vykácené části smrkového lesa ve směru k soustavě rybníků Michovy, což navázalo na lesní průhledy, které v lese byly vytvořeny už před čtyřmi lety, aby díky částečnému odlesnění byla dominanta na kopci zvaném Kaplisko z dálky vidět.
V loňském roce poblíž Třech křížů, které jsou častým cílem procházek novoměstských obyvatel a odkud je dobrý výhled na Nové Město, došlo ke zřízení tří oplocenek, v nichž se následně ujalo sedm desítek jabloní a stejný počet třešní.
Dosavadní krajinářské úpravy týkající se revitalizace a zatraktivnění oblíbené výletní lokality a jejího okolí zahrnuly některé z návrhů, jež v předešlém roce na popud novoměstské radnice vypracovali studenti brněnské Mendelovy univerzity. Ti dostali od vedení města za úkol navrhnout možné varianty revitalizace oblasti okolo Tří křížů. Záměrem je vznik turistického okruhu vedoucího kolem Nového Města se zachováním původního krajinného rázu oblasti v podobě květnatých luk či remízků.