Rainbow page separator

Tři ulice na Vysočanech čeká rekonstrukce povrchů i rozvodů

Úterý, 6. Únor 2018

Žďár nad Sázavou / V letošním roce dojde k plánované rekonstrukci povrchů ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě ve žďárské čtvrti Vysočany. Radní schválili výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby, který ji provede za 31,4 milionu korun a 275 dnů, přičemž v elektronické aukci byly jako zásadní hodnoceny cena a délka trvání stavebních prací.
Investiční akce bude spojena rovněž s generální rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních rozvodů v lokalitě, které se již také nacházejí v nevyhovujícím technickém stavu. Tyto činnosti se uskuteční ve většinové režii Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Žďárská radnice zaplatí nové povrchy místních komunikací a současně také třicetiprocentní finanční spoluúčast při rekonstrukci kanalizačních a vodovodních sítí v dotčených ulicích.