Rainbow page separator

Třídění odpadů se zhoršilo hlavně ve žďárských sídlištích

Pondělí, 13. března 2017

Žďár nad Sázavou / Na zhoršení třídění komunálního odpadu v některých místech ve Žďáře poukázala žďárská radnice. Jedná se především o sídliště, zejména o Žďár nad Sázavou 3, kde již nejde jenom o předtím často zmiňované ukládání odpadů okolo kontejnerů, ale i o samotný obsah nádob na směsný odpad. V nich se v poslední době objevuje velké množství odpadů, jako jsou například papírové obaly, kartony a všechny druhy plastů, které je možné vytřídit a odložit do kontejnerů, jež jsou pro tyto odpady určené.
Za uložení tuny směsného odpadu na skládku komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou platí žďárská radnice zhruba tisíc korun a za zpracování stejného množství bioodpadu přibližně tři sta korun.