Rainbow page separator

Tříkrálová charitní sbírka vynesla více než 5,2 milionu korun

Pondělí, 29. ledna 2024

Žďár nad Sázavou / Finanční částka ve výši 5 129 250 korun je výtěžkem z celkem 571 zapečetěných kasiček Tříkrálové sbírky „obsluhovaných“ 2300 koledníky, kterou ve žďárském okrese zajišťuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Dalších 108 456 korun vložili dárci na její sbírkový účet.   

Získané finance budou použity především na nákup nového svozového auta pro denní stacionář Nesa. Jedná se o speciálně upravený vůz pro uchycení invalidních vozíků k přepravě klientů do stacionáře a zpět. Dále výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří nákup osobních automobilů pro terénní sociální a zdravotní služby; konkrétně sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistenci, charitní pečovatelskou službu a domácí hospic Barborka. Pro pracovníky zmíněných služeb je automobil nezbytným prostředkem pro dopravu k uživatelům a pacientům. Jenom v roce 2023 v rámci poskytování terénních služeb ujeli zaměstnanci zmíněných charitních služeb na 514 350 kilometrů a obsloužili přitom 1965 klientů.