Vysočina, vysocina, aktuality, tři králové, sbírka
Rainbow page separator

Tříkrálová sbírka 2012 se připravuje

Pondělí, 26. prosince 2011

trikralova-sbirka-se-pripravuje-charita-2011Vysočina /Tříkrálová sbírka roku 2012 je na svém počátku. V současné době [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž probíhají tradiční přípravy. Koordiná[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka sbírky Michaela Mahlová připravila za pomoci dobrovolníků celkem 387 pokladnic. V porovnání s minulým rokem je [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to o osmnáct  pokladnic více. Dobrovolní asistenti, bez kterých by sbírka nemohla probíhat, se již nyní  vydávají zapečetit pokladničky na úřady. I koledníci se už začínají připravovat, třeba tím, že se snaží složit nové koledy. Například v Osové Bítýšce se v minulých letech podařilo složit ten[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to text:

“Do nového roku přišli jsme Vám přát,

 a učinit nabídku, co Vás může hřát.
Přispějte na Charitu, vrátí Vám [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to nebe,
dobrým skutkem potěšíte také sami sebe.

Přicházíme rozesmáti s jasnou jiskrou v oku
a chceme vám vinšovati do nového roku.
Černý vzadu, bílý vpředu, necháváme dary tu
a kdo nemá srdce z ledu, dá něco na Charitu.“

V le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním roce bylo z Tříkrálové sbírky 2011 podpořeno hned několik důležitých projektů. Především byly zakoupeny kompenzační pomůcky pro pacienty Domácí hospicové péče, podpořen byl také sociální fond pro individuální pomoc potřebným lidem v okrese Žďár nad Sázavou. „Finance přispěly také nahumanitární pomoc pro lidi bez domova či zprostředkování odborné pomoci v Kopretině a na chod dobrovolnického centra Kambala. Velmi významně byl podpořen i rozvoj terénních služeb, kdy část příspěvku posloužila na nákup au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomobilu pro Domácí hospicovou péči a Osobní asistenci,“ objasnila Mgr. Michaela Mahlová, koordiná[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka Tříkrálové sbírky pro okres Žďár nad Sázavou. Mimo aktivity, podporující region, kde Oblastní charita Žďár nad Sázavou působí, přispěla sbírka na pomoc při léčbě rakoviny na Ukrajině.

Blížící se Tříkrálová sbírka je také již tradičně obohacena o Tříkrálový koncert, jehož hlavním cílem je poděkování všem koledníkům, dobrovolníkům i dárcům. Koncert proběhne v neděli 15. ledna 2012 od 17.00 hod. ve farním kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Účinkovat bude Sbor od Svaté Kunhuty s duchovními písněmi a Orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem se skladbami od klasických i soudobých au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torů.
Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Oblastní charita Žďár nad Sázavou se při organizování sbírky snaží naplnit její cíl a mot[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to: “Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla”. K dalším cílům sbírky bezesporu patří rozvoj tříkrálové tradice, formovaní veřejného mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími a podpora dobrovolnictví.

Au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tor tiskové zprávy: Jiří Niesyt