Vysočina, vysocina, aktuality, tři králové, sbírka
Rainbow page separator

Tříkrálová sbírka není jen o koledování

Pátek, 6. Leden 2012

trikralova-sbirka-charita-koledniciČas tříkrálové sbírky je již tradičně zde. V ulicích i městech je možné potkat postavy třech králů, které rozdávají své poselství a svým skutkem pomáhají lidem ze svého blízkého či vzdáleného okolí. Doprovázet krále bude na některých místech okresu i oblíbený charitní velbloud Kamil a oslík Solík. „Letošní sbírka probíhá již od 1. do 14. ledna 2012 a dle zpráv z terénu budeme moci nejvíce skupinek zahlédnout od 6. do 8. 1. 2012,“ sdělila Mgr. Michaela Mahlová, koordinátorka sbírky z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Ta dále doplnila: „Žďárská Charita si již od samého vzniku této sbírky uvědomuje, jak velmi jí koledníci pomáhají svými činy, proto se snaží koledníkům a jejím pomocníkům poděkovat nejen drobnými dárky, ale i malým poděkováním v podobě tradičního žehnání a nabídek dvou koncertů.“
Králům bylo  požehnání uděleno v pondělí 2. ledna 2012 v brněnské katedrále na Petrově. Všem zúčastněným požehnal generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.
Na neděli 8. ledna 2012 v 18.00 hod. je plánován již pátý ročník Tříkrálového koncertu, který se uskuteční v Hudební scéně Městského divadla Brno. Koncert odvysílá v přímém přenosu ČT1.  Vystoupí V. Neckář a Bacily, M. Harrich, Hradišťan, Debbi, No Name a další.
Nabídkou pro ty, kdo příliš neholdují televizním programům nebo zimním výletům, vyšla vstříc Oblastní charita Žďár nad Sázavou uspořádáním již 6. Tříkrálového koncertu, který má být především poděkováním všem místním koledníkům a dárcům. Akce se uskuteční v neděli 15. ledna 2012 v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Na koncertě vystoupí novoměstský Sbor sv. Kunuty a Orchestr N. Kyjovského z Bystřice nad Pernštejnem.

Lenka Šustrová

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků (většinou z řad dětí a mládeže) a dalších dobrovolníků. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb. Sbírka se koná na území celé ČR každoročně od roku 2001 (v roce 2000 se konala pouze na Olomoucku).
Sbírku je možné podpořit také finančním darem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 6800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).
Podrobnější informace naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz.