Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Tři králové, sbírka
Rainbow page separator

Tříkrálová sbírka roku 2010 podpořila především terénní služby

Pondělí, 10. Leden 2011

Žďár nad Sázavou / Tříkrálová sbírka roku 2011 trvá od 1. do 14. ledna 2011. Výtěžek Tříkrálové sbírky, kterou už po jedenácté pořádá Charita Česká republika, je určen především na pomoc nemocným, lidem s postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe žďárské Charitě se v loňském roce stal prioritou především rozvoj terénních služeb, které jsou v době finanční krize nejlevnějšími a nejžádanějšími sociálními službami, protože zabezpečuji péči o uživatele přímo v místě jeho bydliště, tedy v jeho přirozeném prostředí. „Díky Tříkrálové sbírce roku 2010 se nám podařilo zpřístupnit některé terénní služby dalším potřebným. Část výtěžku totiž putovala na nákup auta, kterým se pracovníci domácí hospicové péče dopravuji ke svým pacientům. Částečně Tříkrálová sbírka podpořila také nákup nového automobilu pro charitní pečovatelskou službu. Bez vozového vybavení nelze tyto služby potřebným v našem regionu poskytovat.  Dále jsme rozšířili sklad kompenzačních pomůcek našich zařízení, abychom tak mohli pružněji reagovat na požadavky veřejnosti. Rovněž jsme podpořili jeden z našich projektů, který se ocitl ve finanční tísni. Podíleli jsme se také mimojiné i na poskytnutí materiální pomoci lidem zasažených povodněmi na Liberecku atd.,“ sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Co všechno podpořila Tříkrálová sbírka loňského roku 2010  v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou ?

• přímou pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti
• nákup kompenzačních pomůcek pro pacienty Domácí hospicové péče
• sociální fond pro individuální pomoc potřebným lidem v okrese Žďár nad Sázavou
• dokrytí provozních nákladů projektu Domov pokojného života Nížkov, který se ocitl ve finanční tísni
• nákup rehabilitačních pomůcek pro uživatele denního stacionáře Nesa
• přímou pomoc lidem zasažených bleskovou povodní na Liberecku
• rozvoj terénních služeb – zpřístupnění služeb dalším uživatelům
• humanitární pomoc pro lidi bez domova
• dobrovolnickou službu v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Autor tiskové zprávy:
Mgr. Michaela Mahlová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro region okresu Žďár nad Sázavou, mob.: 777 755 444

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků, dobrovolníků a asistentů. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb. Sbírka se koná na území celé ČR každoročně od roku 2001 (v roce 2000 se konala pouze na Olomoucku).

Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 6800, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

Během předchozích ročníků sbírky přispěli lidé částkou převyšující pět set milionů korun, ze kterých byly podpořeny stovky záměrů po celé ČR i ve světě.

Novinkou Tříkrálové sbírky 2011 jsou vlastní stránky na síti Facebook.

Podrobnější informace na www.trikralovasbirka.cz.