Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, tři králové, sbírka
Rainbow page separator

Tříkrálová sbírka ve žďárském okrese opět překvapila

Úterý, 24. Leden 2012

trikralova-sbirka-charita-zdar-nad-sazavou-2013Žďár nad Sázavou /Tříkrálová sbírka je pro letošek uzavřena. Mezi koledníky bylo vydáno 394 kasiček. Ty byly  díky spolupráci jednotlivých městských i obecních úřadů rozpečetěny, sečteny a předány na účet Tříkrálové sbírky.

Celkový výtěžek koledníků Tříkrálové sbírky roku 2012 na území, kde Oblastní charita Žďár nad Sázavou působí,  je o  124 196 Kč vyšší než v minulém roce. Tři králové v našich ulicích a městech vykoledovali  2 292 050 korun.

Hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky, která ve žďárské Charitě na tomto postu působí již sedm let Mgr. Michaela Mahlová, si tohoto výsledku nesmírně váží. „Ráda bych poděkovala všem, kteří se zapojili do této sbírkové akce. Zvláštní poděkování patří všem králům a mým šedesáti pěti asistentům, bez kterých by se sbírka nemohla uskutečnit. Jsou to báječní lidé, kteří budují a rozšiřují tradici. Hodně záleží na nich, jakou tvář bude mít sbírka v jejich oblastech,“ sděluje nadšeněMichaela Mahlová. A dodává: „V posledních dnech jsem hodně přemýšlela o tom, co je motorem sbírky. Připadá mi, že je to ochota pomoci, porozumění, komunikace, nadšení a spolupráce. Bez těchto vlastností by nebylo možné dobře kralovat. Pozitivní zprávou také je, že lidé našeho okresu rádi přijímají moudré krále s jejich posláním pokoje.“

Všechny, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili, srdečně zdraví také ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Ing. Jana Zelená, a vzkazuje: „Díky vám všem! Především moc děkuji naší koordinátorce Míši Mahlové za perfektní zvládnutí letošní sbírky. Díky také všem jejím asistentům, vedoucím tříkrálových skupinek, všem koledníkům a samozřejmě také díky všem štědrým dárcům! Těší mě, že tato tříkrálová akce je čím dál více populárnější, že se na ní mnozí těší, a to jak koledníci, tak i ti, kteří jsou koledníky navštíveni. Jsem ráda, že mnohým přináší radost. A to je moc dobře! Ještě jednou díky všem!“

Oproti loňským ročníkům tříkrálového koledování došlo k několika změnám. Mezi ty nejdůležitější patří například to, že narostl počet obcí, které se do koledování zapojily. Nově se přidal Kuklík, Vlachovice, Kadov, Mělkovice, Račín aj. Další novinkou je, že do ulic a na úřady se s oslíkem a velbloudem vydali  tři králové v nových převlecích ušitých paní Květou Olšiakovou ze Svratky.

Rekord v letošním roce nese stejně jako loni kasička pana Pavla V., která ukrývala 24 415 Kč.

Připravila: Lenka Šustrová

Porovnání výtěžku Tříkrálové sbírky
v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou

 • 2002   681 089,20 Kč
 • 2003 1 045 512,00 Kč
 • 2004 1 220 247,70 Kč
 • 2005 1 500 002,00 Kč
 • 2006 1 578 645,00 Kč
 • 2007 1 737 188,00 Kč
 • 2008     1 728 185,00 Kč
 • 2009     1 939 564,00 Kč
 • 2010     2 032 826,00 Kč
 • 2011     2 167 854,00 Kč
 • 2012 2 292 050,00 Kč