Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Tři králové
Rainbow page separator

Tříkrálová sbírka vyzývá k pomoci potřebným

Pátek, 7. Leden 2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERAŽďár nad Sázavou /Už pojedenácté v celé České republice můžete potkat skupinku třech králů, kterou tvoří zpravidla koledníci převlečení za bájné tři krále (mudrce z východu). Ti se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit malému Ježíškovi. Koledování trvá od 1. do 14. ledna 2011. Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, vedoucí má u sebe průkazku koledníka.
Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše, naši koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili nejen do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru. Chceme oslovit širokou veřejnost a tím šířit sociální cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi u nás doma i v zahraničí,“ říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. „V neposlední řadě chceme nabádat představitele politické i veřejné správy k udržení sociálního smíru a odstraňování sociální nerovnosti, protože snižováním sociálních výdajů se nouze a chudoba ještě více prohlubují.“
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, lidem s postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků, dobrovolníků a asistentů. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb. a  koná se na území celé ČR každoročně od roku 2001 (v roce 2000 se konala pouze na Olomoucku).
Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 6800, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).
Během předchozích ročníků sbírky přispěli lidé částkou převyšující pět set milionů korun, ze kterých byly podpořeny stovky záměrů po celé ČR i ve světě.
Novinkou Tříkrálové sbírky 2011 jsou vlastní stránky na síti Facebook. Podrobnější informace nawww.trikralovasbirka.cz.
Autor tiskové zprávy: Jan Oulík,  Charita Česká republika, tiskové oddělení
telefon/fax: 296 243 341, mobilní telefon: 603 895 984, www.charita.cz,www.trikralovasbirka.cz