sbírka
Rainbow page separator

Tříkráloví koledníci již po patnácté v ulicích

Čtvrtek, 1. Leden 2015

Tříkrálová sbírka - Jiříkovice

V celé České republice vyráží dnes do ulic skupinky Tří králů, aby přinášely lidem poselství o narození Krista. Tři koledníky je možné již po patnácté potkat v ulicích obcí a měst v období od 1. do 14. ledna 2015.

Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR. Vedoucí skupiny má u sebe průkazku. Tři králové, kteří obcházejí domácnosti, napíší zájemcům na dveře křídou písmena K+M+B+. Jedná se o zkratku latinského „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus žehnej tomuto domu“.
„V roce loňském darovali lidé do 397 zapečetěných kasiček Oblastní charity Žďár nad Sázavou celkem 2 522 626,60 Kč. Do koledování se zapojilo přes 1 600 dobrovolníků,“ sdělila Veronika Dobrovolná, koordinátorka sbírky.
Tříkrálová sbírka roku 2014 podpořila ve žďárské Charitě následující projekty:

  • rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví,
  • zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku,
  • humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny,
  • terénní služby Osobní asistence, Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a to nákupem automobilů pro zkvalitnění a rozšíření služeb,
  • rozvoj služby Osobní asistence – dokrytí provozních nákladů,
  • fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,
  • dobrovolnické centrum Kambala.

V roce 2015 použije žďárská Charita finance získané ze sbírky na zajištění provozu a rozvoje jednotlivých zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou a humanitární a mezinárodní pomoc.

Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 6800, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).
Koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou
Veronika Dobrovolná
mob.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.charita.cz

Lenka Šustrová

Tříkrálová sbírka  2015