Rainbow page separator

Tříkrálovou sbírku podporuje on-line benefice uměleckých škol

Neděle, 10. ledna 2021

Žďár nad Sázavou / On-line benefici na podporu le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní Tříkrálové sbírky v regionu, jejímž mottem se stal slogan Když umění pomáhá, uspořádala Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci se základními uměleckými školami v okrese. Společná aktivita má facebookovou stránku, kde mohou pedagogové, rodiče či škola sdílet příspěvky ze všech oborů, které žáci navštěvují. Mohou tam být třeba kresby z výtvarného oboru, videonahrávky z tanečního, literárně-dramatického či hudebního a dalších oborů. Smyslem projektu je propojit dobré skutky s dovednostmi a talentem dětí.
„Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do akce, která nám jako jedna z mála povolených veřejných aktivit pomůže propagovat výsledky našeho pedagogicko-uměleckého snažení v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zvláštní a nelehké době. Moc děkuji všem učitelům z naší školy, kteří se zapojili osobně a přispěli svými videi či výtvarnými pracemi do benefice Tříkrálové sbírky, a věřím, že se přidají i další,“ uvedla ředitelka Základní umělecké školy (ZUŠ) ve Žďáře nad Sázavou Dana Foralová.
Benefice, do které se připojily ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě, Velké Bíteši, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou, potrvá do 24. ledna. „Ač le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos nepotkáte koledníky s křídou a kasičkami, přijdou za vámi jinak. Díky okolnostem se za vámi vydají on-line a přinesou hudbu do vašich domovů pomocí moderních technologií. Komorní sbor Alter ego a žáci a pedagogové Základní umělecké školy v Bystřici nad Pernštejnem svým uměním dokazují, že jim není lhostejný svět okolo nás, a věřím, že je naplní radost z vědomí [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho, že svými výkony mohou pomoci. Všichni si zaslouží dík,“ vyjádřila se Lenka Macháčková, dirigentka sboru Alter ego, který se na benefici pro Tříkrálovou sbírku žďárské charity rovněž podílí.