tržní řád
Rainbow page separator

Tržní řád zapověděl podomní i pouliční prodej

Sobota, 12. Červenec 2014

Radostín nad Oslavou / Tržní řád, který zapovídá prodej zboží nebo nabídku služeb jinde než na vyhrazených místech, zavedli v Radostíně nad Oslavou. Prodejci tam mohou vykonávat svoji činnost jenom na návsi okolo tamního parku a před pohostinstvím U Padalíků. Prodávat zboží je rovněž možné z takzvaných předsunutých míst prodejen a v zahrádkách restaurací. Nařízení se nevztahuje na prodej kaprů, vánočních stromků a netýká se ani pojízdných prodejen.
Tržní místa musí být podle nového řádu vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný provoz, dostatek místa pro zákazníky i zásobování a požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy. Provoz je na nich povolen po celý rok v době od 7 do 20 hodin, u restauračních předzahrádek od 8 do 24 hodin.
Tržní řád oproti tomu zcela zapovídá pouliční a podomní prodej, a to jak zboží, tak i služeb. Jedná se o prodej či nabídky služeb bez předchozí objednávky dům od domu či na ulici člověk od člověka. Do této kategorie spadají nabídky energetických společností, pojišťovacích a finančních služeb, agitátorů církví či sekt a podobné předem nevyžádané návrhy.