Rainbow page separator

U kostela vznikne poutní loučka, na jaře plochu osejí trávou

Středa, 2. Prosinec 2020

Žďár nad Sázavou / Takzvaná poutní loučka v současné době vzniká v areálu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na žďárské Zelené hoře. V prostoru vymístěného hřbitova bude nejdříve celá plocha srovnána a na jaře pak oseta travním semenem. Projekt počítá i s cestičkami z velkoformátové žulové dlažby, které spojí kostel s přístupovými branami.

Loučka pro poutníky byla u kostela, jenž je dílem významného architekta a současně i zakladatele takzvané barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichla z let 1719-1722, již v době jeho vzniku – pohřbívat se kolem něj začalo až koncem 18. století. K postupnému zrušení hřbitova se žďárská radnice zavázala v souvislosti se zapsáním památky na seznam UNESCO v roce 1994 a na nedalekém novém hřbitově se začalo pohřbívat o dva roky později. Některé hroby byly od kostela přeneseny právě tam, jiné časem zanikly, ale ostatky v zemi zůstaly, takže i nadále jde o pietní místo. Někteří lidé donedávna v místech původních hrobů na památku svých blízkých zapalovali svíčky, přičemž nově to bude možné v jedné z kaplí ambitu.

Areál poutního kostela byl postupně opravován od roku 2017, komplexní stavební činnosti za celkem 42,7 milionu korun byly podpořené evropskou dotací – aktuálně ještě probíhají práce uvnitř památky i restaurování oltářů v ateliéru. Finišující projekt je zaměřen na obnovu exteriéru i interiéru unikátního svatostánku a kromě obnovy fasády, oken a štukové výzdoby zahrnuje rovněž zrestaurování mobiliáře, podlahy a osvětlení památky. V další fázi by měla přijít na řadu rekontrukce ambitu.