Rainbow page separator

U nového obchvatu vzniknou další plochy s veřejnou zelení

Neděle, 27. Prosinec 2020

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Tři plochy určené pro výsadbu nové veřejné zeleně vznikly v souvislosti s výstavbou obchvatu Nového Veselí a Budče na krajské silnici II/353. Jedna z nich je u nové okružní křižovatky ve směru na Březí nad Oslavou. Výsadba zeleně se uskuteční v jarních měsících.

Další dvě vyčleněné plochy se budou osazovat postupně – uvažuje se například o bezúdržbových loučkách, které se stanou zdrojem potravy pro včely, čmeláky a další hmyz. Dalším plánem je poté vybudování lesoparku v novoveselské lokalitě ve směru na Holetín, přičemž tento záměr se v současné době nachází ve fázi projektové dokumentace. Plánovaný lesopark má být místem odpočinkových aktivit pro všechny generace, kde si každý, a to nejenom z řad obyvatel městyse, najde prostor pro aktivní či pasivní relaxaci.