parkování
Rainbow page separator

U školy přibudou nová parkovací místa

Neděle, 7. Září 2014

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Zjednodušit systém parkování u druhé základní školy v ulici Leandra Čecha plánuje novoměstská radnice. Tamní radní v této souvislosti již schválili projektovou přípravu, ze které má v praxi vyplynout rozšíření stávající parkovací plochy poblíž vzdělávacího zařízení. Parkování u základní školy by tak mělo být jednodušší a přehlednější.
Projekt počítá nejenom s větším počtem parkovacích míst v inkriminované lokalitě, ale současně i s vybudováním nové komunikace pro pěší mezi tělocvičnou novoměstského gymnázia a vstupem do II. základní školy.