Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, bobr, evropský
Rainbow page separator

U Žďáru byl zaznamenán výskyt bobra evropského

Čtvrtek, 1. Listopad 2012

Žďár nad Sázavou/ Unikátní pozorování bylo nedávno zaznamenáno přímo na okraji Žďáru nad Sázavou.Podle ochranářů se tam totiž objevil bobr evropský. Tento silně ohrožený druh evropsky významného savce není na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy rozhodně nijak běžný – poslední pozorování je evidováno v roce 2009, a to poblíž Koníkova na Novoměstsku.bobr-evropsky Letos na podzim bobr, pravděpodobně starší samec, podle zjištěných pobytových známek zavítal ke Konventskému rybníku. Na jeho břehu bylo totiž nalezeno hned několik dřevin, které již okusily sílu bobřích zubů. K vodní nádrži, kolem níž vede také naučná stezka, se živočich dostal s největší pravděpodobností po putování řekou Sázavou a přes žďárský Bránský rybník. Ochranáři předpokládají, že by se vzácný savec mohl v budoucnu usadit na Stržském potoce, tedy na toku mezi zmiňovaným Konventským rybníkem a nedalekou přehradou Strž. Tamní podmáčené louky s množstvím slepých ramen, zátok, tůní, křovin a popadaných stromů totiž tomuto tvorovi skýtají ideální prostředí pro život. Na území CHKO Žďárské vrchy je výskyt bobra výjimečný, takže jej ochranáři vítají. Jinak tomu však bývá v mnohých jiných oblastech Česka, kde se tento tvor poměrně rychle šíří. Tam se stává „strašákem“ pro vodohospodáře, lesníky, ale například i pro majitele polí. Působí totiž škody na dřevinách, jež velmi rád ohlodává. Popadané stromy pak mnohdy vytvoří jakousi přírodní hráz na vodních tocích a mohou tak působit lokální zaplavení určitého území. Dále bobr může mít na svědomí i škody na zemědělských plodinách. Jelikož se ale jedná o silně ohrožený evropsky významný druh živočicha, mohou poškození žádat o náhrady způsobených škod, jako je tomu například i u vydry. (zp)

Foto: archiv Správy CHKO Žďárské vrchy