Rainbow page separator

U zpožděné stezky bylo vyčísleno penále více než 600 tisíc

Neděle, 10. dubna 2022

Žďár nad Sázavou / Na více než šest set tisíc korun vyjde penále za opožděnou rekonstrukci naučné stezky kolem Zelené hory. Žďárská radnice za čtyřměsíční zpoždění hodlá u zhotovitelské firmy Green Project uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 procenta z ceny díla za každý den, což je více než pět tisíc korun bez DPH. „Podobné věci nehodláme tolerovat, a když už jsme nemohli stezku dát včas do užívání lidem, město alespoň ušetří. Teď jsme ale rádi, že se všechno podařilo dotáhnout do konce a doufám, že při správné péči budeme mít na spoustu let vystaráno,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos. Rekonstrukci vyčíslenou na více než pět milionů korun bez DPH pomůže městu uhradit dotační podpora.
Revitalizace naučné stezky uvedené do provozu v roce 2011, jejíž značná část vede podmáčeným terénem okolo Konventského rybníka po povalových chodnících, začala loni na jaře. Původní dřevěné prvky byly demontovány a nahrazeny novými, v některých místech došlo i na obnovu základů bezbariérové stezky. Místo původního smrku byla na chodníčky použita odolnější dubová a modřínové prkna. Trasa dlouhá 2,6 kilometru byla v posledních letech před rekonstrukcí ve špatném stavu a navíc její statiku v červnu 2020 poškodil přívalový déšť, takže město poté stezku nechalo oficiálně uzavřít kvůli ohrožení bezpečnosti chodců.