Rainbow page separator

Učili jsme se tejpovat ….

Úterý, 19. Březen 2019

Žďár nad Sázavou / Ve dnech 11. – 12. března 2019 proběhl na naší škole kurz metod Tejpování. Zúčastnili se ho žáci 1. ročníku učebního oboru rekondiční a sportovní masér. Dva lektoři, paní Zuzka a pan Tomáš ze společnosti Škola tejpování s.r.o. z Velkého Meziříčí, nás zasvětili do základních pravidel použití této techniky. Tejpování je metoda, která využívá lepení bavlněných pásek na kůži pro ovlivnění pohybového a oběhového systému.

Aplikací tejpu dochází ke snížení tlaku v podkoží. Hlavní funkcí je podpora svalové činnosti, snížení městnání tekutin a zlepšení kloubních potíží. Lektoři nás seznámili se zásadami aplikace a technikou lepení. Vše probíhalo s názornými ukázkami a následným praktickým procvičením žáků, kteří pracovali ve dvojicích. Lektoři nás průběžně kontrolovali a případně opravovali. Kurz probíhal ve velmi příjemné pracovní atmosféře, nadšení žáci ocenili především aktivní přístup lektorů, kteří k nim měli velmi dobrý vztah. Jejich nadšení pro předávání svých zkušeností žáci kladně hodnotili: „Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí tohoto super kurzu a mohla poznat Tomáše a Zuzku. Je až překvapivé, kolik se toho může člověk během dvou dnů naučit. Viděla jsem, že práce s námi je baví a jsem moc ráda za to, že tento kurz proběhl“, zhodnotila Marcela Dědová, žákyně 1. ročníku. Podle kladných a nadšených ohlasů všech zúčastněných si dovoluji napsat, že kurz byl na vysoké úrovni. Věřím, že schopnosti a dovednosti, které žáci v tomto kurzu získali, využijí ve své profesní kariéře.

Věra Řehořová, učitelka odborného výcviku
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.