Rainbow page separator

Umělecká škola může nabídnout vzdělávání dalším 150 žákům

Neděle, 6. června 2021

Základní umělecká škola Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou / Navýšení kapacity od nadcházejícího školního roku zajistila Základní umělecká škola Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Ze stávajících 750 žáků došlo ke zvýšení na devět set. Kapacitní navýšení se nejvíce dotkne výtvarného oboru, který bude pro děti od deseti let věku rozšířený o multimediální zaměření. Škola byla dovybavena příslušnou technikou, kterou hradila jak ze svých prostředků, tak z projektu Šablony II. i z příspěvku Sdružení rodičů při ZUŠ Františka Drdly. Současně od 1. září v ‚ZUŠce‘ dojde k zavedení elektronických třídních knih, přičemž ke zrychlení internetu přispělo také připojení školy k optickému kabelu. V době, kdy do umělecké školy žáci fyzicky nechodili, v objektu došlo k různým stavebním změnám - zrekonstruována byla multifunkční učebna pro taneční obor, sborový zpěv a souborovou hru, úpravami prošly třída výtvarného oboru i sborovna a modernizace se ještě dočká učebna literárně dramatického oboru.