Rainbow page separator

Umělý sníh ani výstavba zásobníku zdroj pitné vody neovlivnily

Pondělí, 15. Únor 2016

Kapka vody - www.photohalama.com

Nové Město na Moravě / O tom, že umělý sníh, který je ukládán do zásobníku za Novým Městem na Moravě, není vyráběn z pitné vody, informovalo vedení Vodárenské akciové společnosti (VAS) v souvislosti s dotazy některých obyvatel Nového Města a Vlachovic, pod nimiž leží zdroj pitné vody.
„Vodní zdroj se nachází nad lokalitou zásobníku a nezasahuje sem ani ochranné pásmo. Ovlivnění zdroje bylo už dříve v rámci projektové dokumentace posouzeno hydrogeologickým průzkumem. Ten byl na naši žádost ještě doplněn o geofyzikální průzkum a čtyři hydrogeologické monitorovací vrty. Stavba žádný vliv na zdroj a vodu dodávanou do sítě nemá,“ sdělil ředitel žďárské Vodárenské akciové společnosti Karel Fuchs.
V průběhu loňské stavby zásobníku umělého sněhu, který ho pojme až šedesát tisíc kubíků, byl rovněž prováděn monitoring hydrogeologických vrtů a měřena vydatnost vodního zdroje. „Po dokončení zásobníku byla vypracována závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu a monitoringu podzemních vod. Konstatuje, že zemní práce provedené v souvislosti s hloubením zásobníku sněhu neměly a nemají vliv na vydatnost a kvalitu vody na území vodního zdroje Nové Město – Vlachovice,“ dodal Karel Fuchs.

Foto: www.photohalama.com