Rainbow page separator

Univerzita třetího věku bude ve Městě pokračovat

Neděle, 26. Duben 2015

Dům s pečovatelskou službou Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Pokračování univerzity třetího věku na září připravují v novoměstském domě s pečovatelskou službou. Prostřednictvím internetu, dataprojektoru a promítacího plátna se účastníci kurzů spojí s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
Od září bude každý týden probíhat přípravný kurz astronomie. Pro semestr univerzity třetího věku, který bude zahájen od října, si zájemci mohou vybrat z kurzů s názvy: Čínská medicína v naší zahrádce, Dějiny oděvní kultury II, Dějiny oděvní kultury III, Etika jako východisko z krize společnosti, Evropské kulturní hodnoty, Historie a současnost české myslivosti, Hudební nástroje, Kouzelná geometrie, Lesnictví, Obklopeni textilem, Osobní finance, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Potraviny a spotřebitel, Umění rané renesance v Itálii, Vývoj a současnost Evropské unie, Vývoj informačních technologií a Život a dílo Michelangela Buonarrotiho.
Zájemci o témata nabízená v rámci novoměstské univerzity třetího věku se mohou dále informovat či hlásit u vedení domu s pečovatelskou službou.