Rainbow page separator

Univerzita třetího věku v Novém Městě nabídne tři kurzy

Pondělí, 8. srpna 2016

Dům s pečovatelskou službou Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Od září chystají v Novém Městě zimní semestr virtuální univerzity třetího věku, přednášky jsou naplánovány do prosince. Studia se mohou zúčastnit posluchači se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku či osoby starší padesáti let a v době studia nezaměstnané.
Výuka bude opět probíhat ve společenské místnosti novoměstského domu s pečovatelskou službou. Účastníci si mohou vybírat ze tří kurzů – astronomie, dějin oděvní kultury a etiky jako východiska z krize společnosti.
Poplatek za celý kurz je Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze stanoven na 300 korun, kurz astronomie stojí 150 korun. Ke studiu se není nutné předem hlásit, přihlášky budou přijímány vždy až po první přednášce daného tématu. Podrobné informace jsou k dispozici na webu novoměstských sociálních služeb.