Rainbow page separator

Úprava zeleně ve Stržanově vyšla na čtyři miliony korun

Čtvrtek, 11. Duben 2019

Žďár nad Sázavou / Vyhodnocení projektu revitalizace veřejné zeleně v místní části Žďáru nad Sázavou Stržanov zveřejnila žďárská radnice. Úprava byla dokončena v loňském roce, celkové náklady vyšly na čtyři miliony korun, z toho byly způsobilé náklady 2,5 milionu a poskytnutá evropská dotace půldruhého milionu korun.
Revitalizace veřejné zeleně ve středu Stržanova byla pracovníky specializované firmy zahájena na podzim 2017 kácením nemocných a přestárlých dřevin. Loni na jaře pak došlo na výsadbu nových stromů a keřů a další činnosti. Kromě revitalizace veřejných zelených ploch žďárská radnice rovněž nechala upravit rybníček v místní osadě a provést drobná terénní vylepšení na prostranství před stržanovskou kapličkou, a to včetně instalace nového mobiliáře.