Rainbow page separator

Úpravu křižovatky brzdí parkovací místa, není je kam přesunout

Neděle, 3. ledna 2016

Křižovatka Brodská a Revoluční ulice Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Jak se bude řešit křižovatka ulic Brodská a Revoluční, která se v dopravních špičkách ucpává auty, zatím není jasné. Došlo k prověření tří typů křižovatek – světelné, okružní a miniokružní, přičemž ani jedna není ideálním řešením. Světelná a okružní křižovatka by s sebou podle žďárského úřadu nesly zrušení parkovacích míst v okolí, miniokružní křižovatka není přijatelná pro majitele komunikace. Příprava nemůže pokračovat, dokud nedojde k přemístění parkovacích míst, což je v sídlišti Stalingrad, kde plochy pro parkování neodpovídají stávajícím potřebám obyvatel, zásadní problém.
S frekven[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovanou křižovatkou úzce souvisí i nedaleká křižovatka u orlovny, která od sebe odděluje novou čtvrť Klafar a sídliště Stalingrad. Není tam přechod pro chodce, ačkoliv v těsné blízkosti je několik škol, a zvýšil se tam provoz. Ke změně by mohlo dojít na základě diplomové práce, kterou si žďárská radnice nechala zpracovat dopravní fakul[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tou pardubické univerzity pro umístění prvků zklidňujících dopravu ve čtvrti Klafar. Ta by měla být k dispozici na jaře. Do té doby není možné o zřízení přechodu uvažovat z důvodu případné kolize projektů.